NVWA gaat strikter toezien op registratieplicht paarden

Geplaatst op 01 juni 2022

In een eerder nieuwsbericht informeerden we u al over de registratieplicht van paarden. Vanaf 21 april 2021 is elke locatiehouder verplicht alle paarden te registreren bij RVO.

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan nadrukkelijker toezien op de identificatie- en registratieverplichtingen die gelden voor de houders van paarden, pony’s en andere ‘paardachtigen’. Redenen voor strikter toezicht op de naleving van dit I&R beleid ligt onder meer in de noodzakelijke tracering bij dierziekten.

Sinds 21 april 2021 is er voor houders van paardachtigen een aanscherping van het identificatie & registratiebeleid. Deze aanscherping is een verplichting vanuit Europese wetgeving, waardoor snelle tracering bij een uitbraak van een dierziekte mogelijk is. Om deze reden is het nodig om locaties waar paardachtigen gestald staan, in beeld te hebben.

Elke paardachtige moet voorzien zijn van een chip, een (paarden)paspoort en op een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) geregistreerd staan indien de paarden gewoonlijk op dat UBN verblijven.

Bent u exploitant van een locatie waar paardachtigen gehouden worden? Dan moet u voldoen aan de volgende eisen:

  • De locatie heeft een UBN-nummer voor paardachtigen;
  • Paardachtigen worden gekoppeld aan dit UBN-nummer (bij verblijf van 30 dagen of langer);
  • Paspoort moet op de locatie, waar het paard verblijft, aanwezig zijn;
  • Documentatieverplichting (lokaal bedrijfsregister) van paardachtigen die langer dan 24 uur aan- of afwezig zijn. Dit bedrijfsregister is vormvrij en mag op papier of elektronisch worden bijgehouden.

Voor vragen op het gebied van de paardensector beschikken we over een eigen brancheteam met brede en praktische kennis. Vragen over I&R of behoefte aan een eenvoudig hulpformulier? Laat het ons weten.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: