Omgevingsverordening Limburg 2021 ter inzage

Geplaatst op 09 juni 2021

Met de komst van de omgevingswet is er een nieuwe omgevingsverordening nodig. Daarin staan alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, wegen, water, grond, landbouw, natuur, wonen en ruimte. De nieuwe Omgevingsverordening Limburg (2021) is in ontwerp gereed en vervangt de Omgevingsverordening Limburg 2014.

De Omgevingsverordening Limburg 2021 is hoofdzakelijk een beleidsneutrale omzetting van de versie van 2014. Er staan echter ook een aantal nieuwe of gewijzigde onderwerpen in zoals instructieregels aan gemeenten op het gebied van wonen, zonne-energie, na-ijlende effecten van de steenkoolwinning en huisvestingsnormen voor internationale werknemers.

Het ontwerp van de Omgevingsverordening Limburg (2021) ligt ter inzage van 7 juni tot en met 19 juli 2021. Gedurende deze termijn kan iedereen die dat wil een zienswijze bij de Provincie Limburg indienen. Een goed beargumenteerde zienswijze kan invloed hebben op de definitieve verordening.

Zienswijze indienen? 

De adviseurs en juristen van Aelmans Adviesgroep beschikken over specialistische kennis van het omgevingsrecht en kunnen je bijstaan bij het opstellen en indienen van een zienswijze. Neem voor meer informatie contact met ons op.