Ontwerp omgevingsvisie Roerdalen 2050

Geplaatst op 20 april 2021

Sinds 25 maart 2021 ligt de ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente Roerdalen tot 6 mei 2021 ter inzage. Het document is via deze link in te zien.

Op 1 januari 2022 treedt (naar verwachting) de omgevingswet in werking. Iedere gemeente is verplicht een omgevingsvisie op te stellen waarin de strategische keuzes voor de lange termijn worden toegelicht.

Het meest recente strategische beleidsdocument voor de fysieke leefomgeving in de gemeente Roerdalen is op dit moment de structuurvisie ‘Roerdalen 2030’ uit 2013. Met de komst van de Omgevingswet vindt de gemeente Roerdalen het belangrijk om haar visie bij te stellen aan de steeds veranderende maatschappij. Om deze redenen heeft de gemeente samen met ketenpartners, stakeholders en inwoners gewerkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie Roerdalen 2050. De visie brengt verschillende beleidsvisies met elkaar in verband en zorgt voor een overkoepelend integraal afwegingskader voor nieuwe initiatieven.

Wat merkt u daarvan? 
De omgevingsvisie is geen document dat een directe bindende werking heeft voor de inwoners. Het dient wel als een beleidsdocument op basis waarvan concrete programma’s en plannen zullen worden gebaseerd. In die zin is het dus wel een belangrijk document waar u als inwoner van de gemeente Roerdalen kennis van kunt nemen. Bij het afwijken van bestemmingsplannen vormt de omgevingsvisie bijvoorbeeld een belangrijk document.

De visie gaat in op de volgende Thema’s:

  • Samen
  • Wonen
  • Landschap
  • Toerisme
  • Ondernemen
  • Duurzaamheid
  • Gezondheid
  • Veiligheid

Behoefte aan advies? 
Benieuwd wat de omgevingsvisie voor u betekent? Of voor uw bedrijf? De adviseurs van Aelmans Adviesgroep staan voor u klaar voor vragen en advies. Bel naar ons kantoor in Baexem, Tel: 0475-459260.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: