Openstelling Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwe

Geplaatst op 12 december 2018

Jonge landbouwers kunnen vanaf 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 subsidie aanvragen. Subsidie wordt verstrekt voor investeringen genoemd in de lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven. Deze lijst is opgesteld door gedeputeerde staten. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de investering met een maximum van € 20.000,-. Het subsidie bedrag is afhankelijk van het aantal niet jonge landbouwers in de maatschap en het eigen vermogen van de aanvrager binnen de maatschap.

Aanvragen worden gerangschikt op basis van de duurzaamheidscore. Per bedrijf wordt slechts één aanvraag, met maximaal drie investeringscategorieën in behandeling genomen waarbij de duurzaamheidscore van de afzonderlijke investeringscategorieën gemiddeld wordt.

De lijst van fysieke investeringen is te vinden op de site van de provincie Limburg; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-8532.html en Brabant http://www.pop3subsidie.nl/blog/kennisbank/regeling-jonge-landbouwers-brabant/

Om voor de subsidie in aanmerking te komen voldoe je aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt de subsidie niet eerder aangevraagd;
  • Je bent jonger dan 41;
  • In het geval dat er sprake is van een maatschap heb je een blokkerende zeggenschap;
  • Je hebt een agrarische (of vergelijkbare) opleiding afgerond of hebt minimaal 3 jaar ervaring op een agrarisch bedrijf;
  • Je vraagt subsidie aan voor je eerste agrarische bedrijf.

Heb je interesse om in een van de vermelde categorieën te investeren én voldoe je aan de eisen van een jonge landbouwer? Dan helpen we je graag de subsidie aanvraag in te vullen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: