Openstelling POP3-subsidie Brabant

Geplaatst op 27 april 2018

Landbouwondernemers in de provincie Brabant kunnen een subsidieaanvraag indienen voor investeringen die emissies van de stikstof- of fosfaat vanuit landbouwgrond of emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf verminderen.

De opstelling voor deze subsidiemogelijkheid is van 4 juni 2018 t/m 16 juli 2018. Voor deze openstelling geldt een subsidie percentage van 40% met een minimum subsidiebedrag van € 10.000 en een maximum van € 100.000,-.

Totaal is een bedrag beschikbaar van 3 miljoen Euro.

Op de lijst van fysieke investeringen staat vermeld welke investeringen voor subsidie in aanmerking komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan automatische sectieafsluiting op zodenbemesters, GPS- of niet kerende grondbewerking.

Aelmans Agrarische Advisering help u graag bij het opstellen van het projectplan en het indienen van de aanvraag.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: