Overwater Grondbeleid Adviesbureau sluit aan bij Aelmans Adviesgroep

Geplaatst op 26 maart 2021

De fysieke leefomgeving is altijd in beweging. We staan voor grote uitdagingen, zoals de energietransitie en de enorme woningbouwopgave. In combinatie met de toenemende complexiteit in wet- en regelgeving is er steeds meer behoefte aan een uitgebreid netwerk en zeer specialistische kennis. Aelmans Adviesgroep BV en Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV bundelen daarom hun krachten.

Door de aansluiting van Overwater Grondbeleid Adviesbureau breidt Aelmans Adviesgroep haar dienstenpakket uit met zeer specialistische kennis op het gebied van het (strategisch) toepassen van grondbeleidsinstrumenten en onteigening. Voor Overwater Grondbeleid Adviesbureau  brengt de samenwerking een welkome aanvulling op het gebied van planologie, omgevingsbeleid, waarderingsvraagstukken en bovendien op ondernemerschap. Beide bureaus kunnen hun opdrachtgevers in het vervolg nog beter en breder van dienst zijn.

Ook op geografisch gebied vullen de bureaus elkaar goed aan: met de ligging van Overwater Grondbeleid Adviesbureau in Strijen, Zuid Holland, kan Aelmans Adviesgroep nu ook vanuit het westen van het land haar klanten bedienen.

De samenwerking is in een stroomversnelling geraakt nadat Peter Overwater (8e generatie) in 2020 heeft besloten zijn belang als aandeelhouder in Overwater Grondbeleid Adviesbureau en Overwater Rentmeesterskantoor te gaan afbouwen. Voor beide bedrijven is dit een natuurlijk moment om als twee zelfstandige bedrijven door te gaan. Daarbij wordt het Rentmeesterskantoor voortgezet door de bestaande aandeelhouders. Het Grondbeleid Adviesbureau wordt voortgezet met een meerderheidsbelang van Aelmans Adviesgroep en de bestaande aandeelhouders Erik Pekelder en Diana Frikkee. Als ZZP-er blijft Peter Overwater verbonden aan het kantoor waarbij hij zich vooral zal richten op wat hem het meeste boeit, namelijk (strategische) advieswerkzaamheden voor cliënten en daarnaast het zorgen voor kennisontwikkeling door het opleiden van mensen en het geven van cursussen.

Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Overwater Grondbeleid Adviesbureau is al vele tientallen jaren actief op het gebied van grondzaken en adviseert (semi-) overheden, bedrijven en particulieren op het gebied van grondbeleid en grondzaken: alles wat met aankoop, eigendom en verkoop van grond te maken heeft. Speerpunten zijn het toepassen van grondbeleidsinstrumenten zoals het vestigen van gemeentelijk voorkeursrecht en onteigening, taxaties bij gebiedsontwikkeling, en strategische adviezen op gebied van grondbeleid. Dat doen ze in zowel stedelijk als landelijk gebied. Overwater Grondbeleid Adviesbureau heeft een groeiambitie die door de samenwerking met Aelmans Adviesgroep tot stand gebracht kan worden. Het bureau is gevestigd in Strijen (Zuid Holland).

Aelmans Adviesgroep

De Aelmans Adviesgroep is actief sinds 1990 en wordt erkend als een toonaangevende adviesorganisatie in de fysieke leefomgeving. De groep wordt gevormd door 5 divisies, die op basis van vakgebied zijn georiënteerd, te weten Vastgoed, Ruimte, Milieu, Agro en Bouw. De groep biedt een breed pakket aan diensten, waarbij de diverse disciplines nauw samenwerken, om voor de klant een 'totaaloplossing' te realiseren. Tot de groep behoren verder het adviesbureau Pouderoyen-Tonnaer, Van der Heijden Rentmeesters, Archimil Bouw- en Milieuadviseurs en Nipa Milieutechniek. De Aelmans Adviesgroep telt in totaal circa 140 medewerkers en werkt vanuit 9 vestigingen verspreid over de provincies Limburg, Brabant en Gelderland.  

Vervolg

Voor bestaande relaties en dienstverlening treden er geen veranderingen op. Bijkomende voordelen zijn er wel, want de groep heeft nu nog meer expertise in huis om opdrachtgevers een totaaloplossing aan te bieden.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: