Periode van indiening Gecombineerde Opgave verlengd

Geplaatst op 21 april 2023

Dinsdag 18 april heeft minister Adema van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit besloten meer tijd te geven voor het indienen van de Gecombineerde Opgave. Normaal loopt de opstellingsperiode van 1 maart tot en met 15 mei, echter is besloten omwille van de hoeveelheid werk die de Gecombineerde opgave dit jaar vraagt de periode van de indiening eenmalig te verlengen tot en met 15 juni 2023.

De Gecombineerde opgave vraagt dit jaar, onder andere door de volgende redenen, meer tijd:

  1. Het begin van een nieuwe periode van het GLB, waarbij onder andere de nieuwe eco-regeling veel uitzoekwerk vergt.
  2. Het registreren van landschapselementen.
  3. De van toepassing zijnde bufferstroken.
  4. De late besluitvorming rondom het nieuwe GLB.
  5. De soms trage systemen van RVO. 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: