Programma aanpak Stikstof (PAS)

Geplaatst op 26 augustus 2019

De Raad van State heeft met haar uitspraak van 29 mei jl. het gebruik van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) verboden. De uitspraak heeft direct gevolgen voor het vaststellen van plannen, projecten én voor vergunningverlening die kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak. De voornaamste emissiebronnen zijn verkeer, industrie en landbouw.

Het verbieden van het PAS heeft directe gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en toekomstige initiatieven. Deze komen in ieder geval tijdelijk stil te liggen en kunnen verder in de procedure geen gebruik meer maken van het PAS. Dit zal in veel gevallen betekenen dat uitgangspunten van projecten en plannen opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden om ze qua emissieprofiel op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Wel maakt de uitspraak het mogelijk om weer gebruik te maken van externe saldering (kopen emissierechten elders).

AERIUS, het online rekeninstrument voor de depositieberekeningen en daardoor de basis voor vergunningverlening, is op dit moment niet beschikbaar. Het programma wordt aangepast, het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe versie beschikbaar is.

De uitspraak heeft geen gevolgen voor eerder verleende vergunningen waartegen geen beroepsprocedures meer lopen en die daarmee dus onherroepelijk zijn.

Voor uitgebreide achtergrondinformatie over deze materie en het laatste nieuws van de overheid, klik hier.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: