Regelgeving paardenhouderij - update november 2021

Geplaatst op 17 oktober 2021

De paardenhouderij wordt geconfronteerd met uitgebreidere en complexere regelgeving. Professionele paardenhouders met meer dan 6 paarden (stikstofproductie >350 kg) of een oppervlakte boven de 3 hectare hebben al te maken met mestboekhouding en perceel registratie middels de jaarlijkse Gecombineerde Opgave. Sinds 21 april 2021 is daar de registratie van alle aanwezige paarden op een locatie bij gekomen. Maar let op! Deze verplichting geldt ook voor de niet professionele paardenhouder.

Met het oog op de paardenhouderij

 

Registratieplicht I&R

Door invoering van Europese gezondheidsregels geldt vanaf 21 april 2021 voor elke paarden-locatiehouder een registratieplicht I&R.Een locatie waar paarden langer dan dertig dagen gehouden worden moet sinds genoemde datum een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) hebben. Particulieren kunnen dit nummer gewoon met hun DigiD aanvragen en ondernemers kunnen op de website van de RVO inloggen met eHerkenning. De op de locatie aanwezige paarden moeten geregistreerd worden in het I&R systeem bij RVO indien ze langer dan 30 dagen op deze locatie verblijven. Indien een paard voor korte tijd de locatie verlaat, bijvoorbeeld voor een meerdaagse wedstrijd of een weekenduitje naar het strand, dan houdt u in een eigen administratie bij waar het paard zich bevind. Door de registratie van paarden in dit overheidssysteem wordt het nog belangrijker dat u de mestboekhouding op orde heeft. 

En hoewel er lange tijd werd geroepen dat het bedrag voor het registreren van een UBN en het overschrijven van paarden naar een locatie tientjeswerk zou zijn, is hier tot op heden geen bedrag voor vastgesteld. Dit betekent dan ook dat er geen kosten voor in rekening worden gebracht. Verwacht wordt dat je vanaf 2022 wel een jaarbedrag voor een UBN moet betalen en ook een bedrag af moet rekenen voor het verwijderen en toevoegen van paarden van of aan de locatie. Ook zijn er signalen dat er vanaf 1 januari 2022 gehandhaafd gaat worden op registratie van de paarden op de juiste locatie. 

Verplichte mestboekhouding

De mestboekhouding is verplicht vanaf 350 kg stikstof (circa 6 paarden) of 3 hectare landbouwgrond. In de mestboekhouding houd u bij wat de mestproductie en mestplaatsingsruimte is en berekend u de hoeveelheid af te voeren mest.

Houdt u paarden of heeft u landbouwgrond? Misschien staat u ook wel geregistreerd als landbouwer. De kans is groot dat ook de Gecombineerde Opgave een verplichting is. Dit betreft een combinatie van aangiften zoals grondregistratie en dieraantallen. Maar ook eventuele landbouwsubsidies (betalingsrechten) of verruimde fosfaatplaatsingsruimte kunt u hier aanvragen. Veel van deze gegevens zijn ook nodig voor uw mestboekhouding.

Wet natuurbescherming (Wnb)

Naast bovenstaande administraties heeft een paardenhouderij te maken met omgevingsregels voor milieu, bestemmingsplan of de Wet natuurbescherming (Wnb). Vooral laatst genoemde is op dit moment erg actueel vanwege de stikstofproblematiek die Nederland op dit moment bezig houd. Wilt u weten waar uw locatie m.b.t. de Wnb aan moet voldoen en wat de mogelijkheden zijn? Of heeft u vragen over I&R of bij het invullen van de gecombineerde opgaven of mestboekhouding? Neem dan vrijblijvend contact op met een adviseur van ons Hippisch Brancheteam.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: