Regeling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) nog tot 15 september open

Geplaatst op 05 september 2017

De nieuwe regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) is op 1 januari 2016 ingegaan. De subsidieregeling vervangt zowel de SNL-a als de Groenblauwe Dienstenregeling Limburg. Op dit moment zijn al 700 bedrijven en particulieren overgestapt naar de nieuwe regeling. Het agrarisch collectief Natuurrijk Limburg is met ingang van 2016 verantwoordelijk voor de ANLB’s in Limburg.

ANLb is natuurbeheer op landbouwgronden gericht op algehele biodiversiteit en instandhouding van Europese soorten die gebonden zijn aan deze landbouwgronden.

Natuurrijk Limburg heeft een partnerovereenkomst afgesloten met Provincie Limburg. Hierdoor kan de soortenbescherming en bescherming van biodiversiteit worden voortgezet. Er is budget beschikbaar om Natuur- en landschapsbeheer overeenkomsten die vielen onder SNL en Groenblauwe Dienstenregeling Limburg te verlengen. Deelnemende bedrijven en particulieren wordt de mogelijkheid geboden de bestaande en aflopende beheerovereenkomsten voort te zetten dan wel te verlengen. Uitbreiding van overeenkomsten is niet mogelijk.
In de nieuwe aanpak in agrarisch natuurbeheer zullen de deelnemers meer betrokken worden bij het beheer. Deelnemers worden duidelijker geïnformeerd waarom en voor welke soorten het beheer uitgevoerd wordt.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt op deze manier meer een hoogwaardig product dan een subsidie. 

Opgave voor deze regeling is nog mogelijk tot 15 september.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: