Regeling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

Geplaatst op 21 juli 2020

De nieuwe regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) is op 1 januari 2016 ingegaan. De subsidieregeling vervangt zowel de SNL-a als de Groenblauwe Dienstenregeling Limburg. Op dit moment zijn de meeste bedrijven en particulieren overgestapt naar de nieuwe regeling. Het agrarisch collectief Natuurrijk Limburg is sinds 2016 verantwoordelijk voor de ANLB’s in Limburg.

ANLb is natuurbeheer op landbouwgronden gericht op algehele biodiversiteit en instandhouding van Europese soorten die gebonden zijn aan deze landbouwgronden.

Natuurrijk Limburg heeft een partnerovereenkomst afgesloten met Provincie Limburg. Hierdoor kan de soortenbescherming en bescherming van biodiversiteit worden voortgezet. Er is budget beschikbaar om Natuur- en landschapsbeheer overeenkomsten, die vielen onder SNL en Groenblauwe Dienstenregeling Limburg, te verlengen. Deelnemende bedrijven en particulieren is de mogelijkheid geboden de bestaande en aflopende beheerovereenkomsten voort te zetten dan wel te verlengen. Uitbreiding van overeenkomsten is in beginsel niet mogelijk, tenzij aangetoond kan worden dat de uitbreiding een aanzienlijke ecologische meerwaarde heeft voor het gebied. Het is van belang dat alle beheer dat uitgevoerd wordt, gemeld wordt. Wellicht komt u dan bij het vrijkomen van financiële middelen in aanmerking voor een vergoeding.

In de nieuwe aanpak in agrarisch natuurbeheer zullen de deelnemers meer betrokken worden bij het beheer. Deelnemers worden tijdens veldbijeenkomsten duidelijker geïnformeerd waarom en voor welke soorten het beheer uitgevoerd wordt.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt op deze manier meer een hoogwaardig product dan een subsidie.

Uiteraard wensen wij de mogelijkheden graag met u persoonlijk te bespreken; neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Ook voor vragen omtrent de wijze waarop landschapselementen beheerd moeten worden kunt u contact met ons opnemen.

De stichting LandschapsOntwikkeling Limburg is een initiatief van de Aelmans Adviesgroep dat zich speciaal richt op het ondersteunen van plannen op het gebied van agrarisch natuurbeheer.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: