Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers

Geplaatst op 20 mei 2020

De Europese Commissie heeft de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 van de Nederlandse overheid goedgekeurd. Het gaat om de Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw en de Tegemoetkoming fritesaardappeltelers.

Met de tegemoetkoming kunt u omzetschade door de coronamaatregelen voor een deel compenseren. U heeft tot en met 4 juni 2020 de tijd om een aanvraag te doen.

Tegemoetkoming sierteelt/voedingstuinbouw

Heeft uw bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst door de coronamaatregelen? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Voor deze regeling is € 600 miljoen gereserveerd.

Tegemoetkoming fritesaardappelen

U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor de hoeveelheid fritesaardappelen die u nog in voorraad heeft en niet meer verkocht kan worden. Elke teler krijgt maximaal 6 cent per kilogram fritesaardappelen. De vergoeding is maximaal 40% van de gemiddelde marktwaarde in de periode van september 2019 tot en met februari 2020. U krijgt minimaal € 1.000 en maximaal € 150.000. Voor deze regeling is € 50 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

Aan deze regelingen zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Indien u wilt weten of u voor bovenstaande regelingen in aanmerking komt, neem dan contact op met uw Aelmans bedrijfsadviseur.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: