RO-middag Baexem op 25 april gaat niet door en wordt verplaatst naar 21 mei a.s.

Geplaatst op 19 april 2019

Het aantal inschrijvingen voor de RO-middag op 25 april a.s. te Baexem, is lager dan voorgaande jaren. Een aanwijsbare reden is het feit dat de middag plaatsvindt tijdens de meivakantie.

We hebben dit in overweging genomen en besloten om de geplande RO-middag van donderdag 25 april a.s. niet door te laten gaan en de middag te verplaatsen naar dinsdag 21 mei a.s.

Dit om al onze relaties de kans te geven aanwezig te zijn bij de jaarlijkse update van actuele onderwerpen in het fysieke domein.

Mensen die zich reeds hebben aangemeld, zijn persoonlijk geïnformeerd.

De RO-middag te Nijmegen vindt ongewijzigd plaats op donderdag 9 mei 2019.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan kunt u zich hier inschrijven*

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: