Samenwerken voor een duurzame toekomst: drie milieubureaus verder onder de naam Aelmans Milieu

Geplaatst op 02 oktober 2023

Actuele vraagstukken zoals de klimaatverandering zijn onlosmakelijk verbonden met aanpassingen in de fysieke leefomgeving. Denk aan de stikstofemissie, langdurige droogte en wateroverlast, de belasting op natuurgebieden en de (her)inrichting van de buitenruimte. Grondstoffen die worden hergebruikt en nieuwe afvalstoffen in ons milieu zoals geneesmiddelen, microplastics en drugsafval hebben bovendien invloed op de bodem en het water.

Het zijn niet alleen politieke dossiers, maar vraagstukken uit de praktijk waarmee overheden, ondernemers en particulieren dagelijks worden geconfronteerd. Om te kunnen ontwikkelen, bouwen of slopen hebben ze behoefte aan onafhankelijk advies en praktische oplossingen. De specialisten van Aelmans Milieu en de overige professionals binnen de Aelmans Adviesgroep kunnen deze service bieden. De milieutak van Aelmans (Aelmans Eco) vormt vanaf 1 oktober 2023 samen met de in 2019 tot de adviesgroep toegetreden Archimil Bouw- en Milieuadviseurs en NIPA Milieutechniek één sterk milieubureau: Aelmans Milieu.

Diensten

Zowel voor overheid, bedrijfsleven als particulier is Aelmans Milieu een betrouwbare en onafhankelijke partner bij het oplossen van milieuvraagstukken. Initiatiefnemers kunnen bij hen terecht voor geotechnisch onderzoek, bodemonderzoek, werkzaamheden in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, het begeleiden /coördineren van bodemsaneringen. Maar ook voor akoestisch onderzoek, flora en fauna en advies over hemelwaterinfiltratie en bemalingen is het bureau in te schakelen. Met vestigingen in Oss, Asten en Voerendaal is het bureau centraal in Zuid Nederland. Bovendien maakt de samenwerking met andere disciplines van de Aelmans Adviesgroep het mogelijk om een full-service dienstverlening te leveren voor aannemer, ontwikkelaar, overheid of particulier.

Vervolg

Voor bestaande relaties en dienstverlening treden er geen veranderingen op. Bijkomende voordelen zijn er wel, want als Aelmans Milieu hebben wij onze expertise gebundeld en hebben we een nog grotere advieskracht in huis om opdrachtgevers van dienst te zijn. De uw vertrouwde contactpersonen blijven uw aanspreekpunt.