Scholings- en adviesbudget voor boeren en tuinders

Geplaatst op 19 augustus 2020

Landbouwminister Carola Schouten heeft onlangs bekend gemaakt dat boeren en tuinders een voucher van 1.500 euro krijgen die zij kunnen gebruiken voor onafhankelijk advies of scholing. De voucher is een van de onderdelen van het plan om innovatie op het platteland te stimuleren.

Met de Kamerbrief van 11 augustus rapporteert minister Schouten uitgebreid over een aantal - voor boeren en tuinders - interessante regelingen. Nog niet alles is tot in detail uitgewerkt, maar de komende maanden zal dit gebeuren.

De aangeboden vouchers voor agrariërs - met een maximum van € 1.500 per jaar - kunnen o.a. ingezet worden voor één-op-één advies van onafhankelijke bedrijfsadviseurs met coachende vaardigheden.

Een belangrijk criterium is dat de in te schakelen adviseurs onafhankelijk zijn. Met onafhankelijk bedoelt de minister dat het adviseurs zijn die advies geven zonder daarbij (financieel) belang uit (neven)functies hebben. Bedrijfsadviseurs worden ook wel bedrijfscoaches genoemd. 

De minister geeft ook aan dat de registratie en certificatie van onafhankelijke adviseurs nog de aandacht vraagt. Daarbij speelt de VAB (Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs) een cruciale rol. Aelmans Adviesgroep heeft meerdere adviseurs die al jaren via de VAB werken aan hun kwaliteit op het gebied van kennis en vaardigheden, en zich derhalve als bedrijfscoach zullen kwalificeren.

Wilt u nu al meer weten over het gebruik van deze vouchers? En wilt u weten welke adviseurs van Aelmans u als bedrijfscoach kunnen begeleiden en onderteunen? Neem vrijblijvend contact met ons op. De vouchers zullen naar verwachting vanaf oktober beschikbaar zijn.

Bron: Ministerie LNV

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: