Subsidie geïntegreerde gewasbescherming

Geplaatst op 17 augustus 2023

Vanaf 1 september kan er subsidie worden aangevraagd voor het toepassen van geíntegreerde gewasbescherming.

Het doel van deze subsidie is minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken tegen ziekten, plagen en onkruiden. De subsidie bestaat uit twee onderdelen. U kunt voor één van deze onderdelen subisdie aanvragen:

 1. innovatieprojecten geïntegreerde gewasbescherming (budget € 1.500.000); U werkt met een project mee aan de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen.
 2. investeringen in maximaal 2 nieuwe bedrijfsmiddelen (budget € 3.500.000); U koopt nieuwe bedrijfsmiddelen voor mechanische onkruidbestrijding. Welke middelen dat zijn leest u bij de voorwaarden.

In dit artikel gaan we verder in op het onderdeel 'investeringen'. 

Budget

Voor beide geldt dat u 50% van een deel van de kosten krijgt, met een maximaal subsidiebedrag. Bij het onderdeel investeren is het minimale subsidiebedrag € 5.000,- en maximaal € 125.000,-.

Voorwaarden

 • U vraagt een subsidie aan voor een investering in maximaal 2 bedrijfsmiddelen. U kunt dus geen aanvraag doen voor beide onderdelen of meedoen aan een tweede aanvraag.
 • Bij een aanvraag uit naam van een samenwerkingsverband, stuurt u de samenwerkingsovereenkomst mee.
 • U stuurt documenten mee, die u voor uw aanvraag voorbereidt.
 • De bedrijfsmiddelen zijn geschikt om groenbemesters en vanggewassen
  • te vernietigen;
  • af te maaien;
  • te verhakselen;
  • kapot te frezen;
  • in te werken.
 • Enkele voorbeelden hiervan zijn een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg.
 • U doet één aanvraag voor subsidie voor de investeringen in maximaal 2 nieuwe bedrijfsmiddelen. Voor gebruikte middelen krijgt u geen subsidie. Doet u 2 aanvragen voor ieder één bedrijfsmiddel? Dan wijzen wij de tweede aanvraag af.
 • Na goedkeuring van uw aanvraag start u binnen één maand met activiteiten voor uw investeringen en gebeurt de levering ervan binnen één jaar.

Uw aanvraag voorbereiden

U stuurt met uw aanvraag een aantal documenten mee:

 • Stuurt u een samenwerkingsovereenkomst mee met uw aanvraag?
  • Dan staat daar de volgende informatie in.
  • Gegevens van de deelnemers in het samenwerkingsverband. Denk daarbij aan naam, telefoonnummer, e-mailadres en KVK-nummer.
  • Verdeling van de kosten, de risico’s en de resultaten tussen de deelnemers.
  • Afspraken over hoe de deelnemers omgaan met intellectuele eigendomsrechten.
 • Een nog niet ondertekende offerte voor het bedrijfsmiddel dat u wilt kopen. Daarin staan:
  • een omschrijving van het bedrijfsmiddel dat u wilt kopen.
  • de totale kosten waar u subsidie voor kunt krijgen.

Aanvraag subsidie

Subsidiebudget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Wilt u een aanvraag indienen? Dan kunt u uiterlijk 31 augustus de stukken bij ons aanleveren, zodat wij op tijd de aanvraag kunnen doen. Neem contact op met onze adviseurs. 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: