Subsidie op advies? Direct reageren noodzakelijk.

Geplaatst op 27 november 2020

Graag wijzen we op de beschikbaarheid van kennisvouchers voor het inhuren van expertise over duurzaam ondernemerschap en kringlooplandbouw. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft deze kennisvouchers ter waarde van € 1.500 uit voor onafhankelijk advies.

Ondernemers die van deze zogenaamde Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) gebruik willen maken kunnen vanaf 30 november een aanvraag indienen. De voucher is één jaar geldig en kan ingezet worden voor diverse aandachtsgebieden, zoals stikstofemissie, gezonde bodem, natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw, persoonlijke ontwikkeling of bedrijfsopvolging.

Voor het eerste jaar zijn er 2.000 vouchers beschikbaar. I.v.m. het beschikbare budget voor het eerste jaar bestaat het beeld dat direct aanvragen noodzakelijk is.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen over het gebruik van deze kennisvouchers? Kijk dan onder bijgaande link. Of neem contact met Marita Kreuels.

Bron: RVO

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: