Subsidieregeling Energie-efficiëntie en Hernieuwbare energie Glastuinbouw 2020 (EHG)

Geplaatst op 22 februari 2020

Bent u een glastuinder en wilt u investeren in energie-efficiënte en hernieuwbare energie? Dan kunt u van 2 maart t/m 30 juni 2020 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000. De maximale subsidie is afhankelijk van de investering.

Het totaal beschikbare budget is € 15.000.000,-. De investeringen waarvoor u subsidie kunt aanvragen zijn:

  • tweede energiescherm (min 45% energie max € 250.000,- en max € 7/m2 bij besparing en max 25% lichtafscherming) >40.000 m2 of max € 8/m2 tot 40.000 m2
  • aansluiting warmtenetwerk of -cluster max € 150.000,-
  • aansluiting biogas-of kooldioxidenetwerk max € 50.000,- of -cluster
  • luchtbehandelingssysteem max € 375.000,- en max € 30/m2

De subsidie wordt alleen verstrekt voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor de aanschaf van nieuwe apparatuur. RVO behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst, op basis van de datum van ontvangst van een volledige aanvraag. U moet de gecombineerde opgave 2020, inclusief de emissieaangifte CO2, ingediend hebben voordat u een aanvraag indient. Als het budget overschreden is, bepaalt een loting de volgorde van behandeling. U bent ingeschreven bij de kamer van koophandel en voert de investering uit in Nederland en u heeft vóór het indienen van de aanvraag een overeenkomst gesloten met de leverancier. In deze overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval dat RVO u de subsidie niet toekent. Als subsidie wordt toegekend moet deze binnen 2,5 jaar worden gerealiseerd.

Aelmans Adviesgroep kan deze subsidie voor u aanvragen en u begeleiden met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde opdrachtbevestiging voor de subsidiabele investering en het vervolgtraject.

Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: