Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Geplaatst op 27 november 2019

Heeft u een varkenshouderij in het concentratiegebied Zuid of Oost? En veroorzaakt uw bedrijf geuroverlast? Dan kunt u subsidie aanvragen als u stopt met uw bedrijf of een locatie van uw bedrijf. Deze regeling dient bij te dragen aan vermindering van de geuroverlast in deze veedichte gebieden. Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 25 november 2019 om 9:00 uur tot uiterlijk 15 januari 2020.

RVO heeft recent, in het kader van de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderij’, de vergoeding voor de varkensrechten bekend gemaakt voor de concentratiegebieden Oost en Zuid. Bovendien is er een rekenmodel beschikbaar, waarmee een goede indicatie van het subsidiebedrag kan worden berekend.

Vergoeding varkensrechten

De ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderij’ is sinds 25 november opengesteld en bedrijven die gebruik maken van deze subsidie, ontvangen o.a. een vergoeding voor de ingeleverde varkensrechten. Voor concentratiegebied Oost is de vergoeding vastgesteld op € 52 per varkensrecht en voor concentratiegebied Zuid op € 151 per varkensrecht. 

Indicatie subsidiebedrag

Op de site van RVO staat een link naar het Excel bestand ‘Berekening indicatie subsidiebedrag’ (zie onderdeel ‘Subsidiebedrag berekenen’). Hiermee kan een indicatie van het subsidiebedrag worden berekend. Het definitieve subsidiebedrag wordt door RVO bepaald.

Twee onderdelen

Met het hulpmiddel wordt de vergoeding berekend voor:

  • De varkensrechten die (verplicht) komen te vervallen.
  • Het waardeverlies van de betreffende varkensstallen.

Benodigde gegevens

Voor het uitvoeren van de berekening zijn een aantal gegevens relevant, zoals:

  • Het concentratiegebied van de betreffende locatie (Oost of Zuid).
  • Het aantal te vervallen varkensrechten.
  • De datum dat de varkensstal(len) in gebruik is (zijn) genomen.
  • Het aantal m2 per varkensstal.
  • De datum waarop de aanvraag wordt ingediend.

Meer informatie

Voor dit onderwerp hebben we meerdere specialisten die u kunnen ondersteunen. Voor vragen over de milieukundige aspecten kunt u Ton Crasborn (06 - 53 58 89 39) raadplegen. Gerben Hoogeveen (06 - 45 29 62 85) helpt u graag verder als het gaat om varkensrechten, en voor strategische keuzes, bedrijfskundige en financiële aspecten is Guido Nabben (06 - 57 26 62 97) een uitstekende gesprekspartner.

Bron: RVO

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: