Subsidieregeling SDE+ najaar 2019 op 29 oktober geopend

Geplaatst op 08 augustus 2019

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Voor de SDE+ 2019 is in het najaar een budget van 5 miljard euro beschikbaar. De SDE+ subsidieronde najaar 2019 is open van 29 oktober 9:00 uur tot 14 november 17:00 uur.

Er zijn 3 fases waarin subsidie kan worden aangevraagd.

Openstellingsronde
SDE+ najaar 2019

Fasegrenzen hernieuwbare

elektriciteit en/of warmte
€/kWh

Fasegrenzen

hernieuwbaar gas
€/kWh

29 oktober, 9.00 uur

0,090

0,064

4 november, 17.00 uur

0,110

0,078

11 november, 17.00 uur
tot 14 november, 17.00 uur

0,130

 

0,092

Per categorie worden ook maximum bedragen toegekend. Dit betekent dat een categorie al eerder en op een lager maximum kan zitten dan in bovenstaande tabel aangegeven. Van de genoemde bedragen gaat nog een correctie af welke elk jaar achteraf wordt bepaald op basis van de marktprijzen voor energie in het betreffende jaar.

Vanaf een vermogen van 500 kW moet een haalbaarheidsstudie van het project bij subsidieaanvraag worden bijgevoegd. Indien een vergunning noodzakelijk is voor een categorie zal deze ook bij de aanvraag bijgevoegd moeten worden.

Wijzigingen t.o.v. voorjaars openstelling bij Zon PV:
Het maximum basisbedrag voor de SDE+ subsidie voor zon PV is verlaagd naar 0,099 €/kWh voor systemen kleiner dan 1 MWe en naar 0,092 €/kWh voor daksystemen vanaf 1 MWe. Voor veld- en water opstellingen (ook zonvolgende systemen) vanaf 1 MWe is het zelfs gedaald naar 0,088 €/kWh.

Verder zal dit najaar voor het eerst de aanvullende voorwaarde voor elektriciteitsproducenten gaan gelden om bij de SDE aanvraag een “transportindicatie” van de netbeheerder mee te sturen. Uit deze transportindicatie moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor SDE wordt aangevraagd.

Indien de aanvrager geen eigenaar is van de locatie, zal een formulier met toestemming van de eigenaar moeten worden meegestuurd. Dit was voorheen ook al, maar dit najaar dient hiervoor een modeldocument te worden gebruikt wat RVO heeft opgesteld.

Om een succesvolle aanvraag te kunnen doen moet op tijd worden gestart met de voorbereiding zodat benodigde vergunningen, transportindicatie netbeheerder en eventuele haalbaarheidsberekeningen die moeten worden meegestuurd bij de aanvraag op tijd aanwezig zijn.

Wij kunnen de SDE subsidie aanvraag voor u verzorgen of de haalbaarheid van uw project doorrekenen. Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: