Subsidieregeling SDE++ najaar 2020 op 24 november geopend

Geplaatst op 17 juli 2020

Met de subsidieregeling SDE++ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Voor de SDE++ 2020 is in het najaar een budget van 5 miljard euro beschikbaar. De SDE++ subsidieronde najaar 2020 is open van 24 november 9:00 uur tot 17 december 17:00 uur. Er zijn 4 fases waarin subsidie kan worden aangevraagd.

De fasegrenzen zijn niet meer gebaseerd op een €/kWh duurzame energieproductie maar op € per ton berekende CO2 reductie. Omdat in de nieuwe regeling gekeken wordt naar CO2 reductie komen er ook nieuwe categorieën bij waarbij geen duurzame energie wordt geproduceerd, maar waardoor er wel CO2 reductie optreedt.

 

Openstellingsronde SDE++ najaar 2020

Fasegrenzen

Subsidie-intensiteit


€/ton CO2

Fase 1

24 november, 9:00 uur

70

Fase 2

30 november, 17:00 uur

85

 

Fase 3

7 december, 17:00 uur

180

 

Fase 4

14 december, 17:00 uur tot

17 december 17:00 uur

300

Per categorie worden ook maximum bedragen toegekend. Dit betekent dat een categorie al eerder en op een lager maximum kan zitten dan in bovenstaande tabel aangegeven. Van de genoemde bedragen gaat nog een correctie af welke elk jaar achteraf wordt bepaald op basis van de marktprijzen voor energie en de ETS prijs bij CO2 opslag in het betreffende jaar.

In onderstaande tabel staan de hoofdcategorieën en subcategorieën waar subsidie voor kan worden aangevraagd.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Hernieuwbare elektriciteit

Osmose

Waterkracht

Wind

Zon

Hernieuwbare warmte (WKK)

Biomassa (vergisting en verbranding)

Compostering champost

Geothermie (ultra)diep

Zonthermie

Hernieuwbaar gas

Biomassa (vergisting en vergassing)

CO2 - reducerende warmte

Aquathermie (TEO en TEA)

Daglichtkas

E-boiler

Geothermie (ondiep)

Restwarmte

Warmtepomp

CO2 - reducerende productie

 

CO2 - afvang en -opslag

Waterstof door elektrolyse

Ook dit najaar geldt de aanvullende voorwaarde voor elektriciteitsproducenten om bij de SDE aanvraag een “transportindicatie” van de netbeheerder mee te sturen. Uit deze transportindicatie moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor SDE wordt aangevraagd.

Indien de aanvrager geen eigenaar is van de locatie, zal een formulier met toestemming van de eigenaar moeten worden meegestuurd. Indien een omgevingsvergunning voor de productie installatie nodig is zal deze afgegeven vergunning met de aanvraag moeten worden meegestuurd.

Vanaf een vermogen van 500 kW moet een haalbaarheidsstudie van het project bij subsidieaanvraag worden bijgevoegd. Indien een vergunning noodzakelijk is voor een categorie zal deze ook bij de aanvraag bijgevoegd moeten worden.

Om een succesvolle aanvraag te kunnen doen moet op tijd worden gestart met de voorbereiding zodat benodigde omgevingsvergunningen, transportindicatie netbeheerder en eventuele haalbaarheidsberekeningen die moeten worden meegestuurd bij de aanvraag op tijd aanwezig zijn.

Wij kunnen de SDE subsidie aanvraag voor u verzorgen of de haalbaarheid van uw project doorrekenen. Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: