Subsidieregeling SDE+ voorjaar 2019 op 12 maart geopend

Geplaatst op 22 februari 2019

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Voor de SDE+ 2019 is in het voorjaar een budget van 5 miljard euro beschikbaar. De subsidie is beschikbaar voor de productie van: hernieuwbare elektriciteit; hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit en hernieuwbaar gas. De SDE+ subsidieronde voorjaar 2019 is open van 12 maart 9:00 uur tot 4 april 17:00 uur. Er zijn 3 fases waarin subsidie kan worden aangevraagd.

Maximaal basisbedrag SDE per fase openstellingsronde najaar 2018:

Openstellingsronde
SDE+ voorjaar 2019

Fasegrenzen hernieuwbare

elektriciteit en/of warmte
€/kWh

Fasegrenzen

hernieuwbaar gas
€/kWh*

12 maart, 9.00 uur

0,090

0,064

18 maart, 17.00 uur

0,110

0,078

25 maart, 17.00 uur
tot 4 april, 17.00 uur

0,130

 

0,092

Per categorie worden ook maximum bedragen toegekend. Dit betekent dat een categorie al eerder en op een lager maximum kan zitten dan in bovenstaande tabel aangegeven. Tevens wordt ook rekening gehouden met een correctiebedrag wat per categorie verschillend is en van het basisbedrag af gaat. Wat over blijft is het subsidiebedrag. Het correctiebedrag wordt per jaar achteraf gecorrigeerd op basis van de energie marktprijzen van dat jaar. Ook wordt in de beschikking gesproken over een basis energieprijs. Dat is het laagste correctiebedrag wat gehanteerd wordt, ook als de energieprijzen in de markt nog lager zijn uitgevallen. Dit geeft dus aan hoeveel subsidie u maximaal kunt krijgen als de aanvraag wordt goedgekeurd.

Vanaf een vermogen van 500 kW moet een haalbaarheidsstudie van het project bij subsidieaanvraag worden bijgevoegd. Indien een vergunning noodzakelijk is voor een categorie zal deze ook bij de aanvraag bijgevoegd moeten worden.

Houtketels
De warmtestaffel voor houtketels groter dan 5 MW is aangepast: de laagste staffel wordt nu 4.500 vollasturen in plaats van 5.000 vollasturen. Dit is gunstig voor tuinders, die vaak de 5.000 vollasturen niet halen. De basisbedragen zijn verlaagd van 0,050 €/kWh naar 0,049 €/kWh. Het correctiebedrag blijft 90% van de TTF gasprijs. Met deze beperkte wijzigingen blijft de business case in veel situaties voldoende, mits er veel draaiuren kunnen worden gemaakt. Voor ketels kleiner dan 5 MW is het basisbedrag verlaagd van 0,055 €/kWh naar 0,053 €/kWh.

Er zijn twee nieuwe categorieën ingevoerd: ketel op houtpellets groter dan 10 MW voor stadsverwarming, en een houtketel op B-hout van minimaal 5 MW. Met name de eerste lijkt erg interessant, met een basisbedrag van 0,065 €/kWh en een correctiebedrag van 0,014 €/kWh. Het is nog niet bekend wat er precies met ‘stadsverwarming’ wordt bedoeld, maar naar verwachting komen warmtenetten waar in ieder geval woningen op zijn aangesloten hiervoor in aanmerking.

Vloeibare brandstoffen
Voor vloeibare brandstoffen is het basisbedrag verlaagd van 0,073€/kWh naar 0,072 €/kWh. Er is geen correctie ingevoerd als compensatie van de accijns die van toepassing is op een deel van de vloeibare brandstoffen.

Geothermie
Voor geothermie is het basisbedrag verlaagd van 0,053 €/kWh naar 0,052 €/kWh. Net als vorig jaar is het mogelijk om subsidie te krijgen op de uitbreiding productie-installatie met tenminste één aanvullende put. Het basisbedrag voor de categorie ‘diepe geothermie’ is verhoogd naar 0,067 €/kWh, maar er moet daarvoor wel een diepte van 4.000 m worden bereikt (was 3.500 m). Ondiepe geothermie is niet opgenomen.

Zonnepanelen
In 2018 zijn de prijzen van zonnepanelen voor stroomopwekking gedaald. De SDE+ is daarom wederom fors verlaagd: naar 0,101 €/kWh voor systemen kleiner dan 1 MWe en naar 0,095 €/kWh voor daksystemen vanaf 1 MWe. Voor veldopstellingen vanaf 1 MWe is het zelfs gedaald naar 0,093 €/kWh. Voor zonnewarmte zijn de tarieven verhoogd naar 0,098 €/kWh voor onder de 1 MW en 0,085 €/kWh voor grotere systemen.

Wij kunnen de SDE subsidie aanvraag voor u verzorgen of de haalbaarheid van uw project doorrekenen. Voor installaties vanaf 500 kW moet bij de aanvraag een haalbaarheidsstudie worden bijgevoegd. Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: