Subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) opent 21 maart 2023

Geplaatst op 06 maart 2023

MKB bedrijven welke in Nederland zijn gevestigd en vóór 31 december 2022 zijn ingeschreven bij KVK kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten MKB.

Energie-intensieve MKB bedrijven

Alleen energie-intensieve MKB bedrijven komen in aanmerking. Dit betekent dat 7% van de jaaromzet bestaat uit energiekosten. U dient een zakelijk energiecontract te hebben waarbij het contract staat op naam van de onderneming. Tegemoetkomingen door het prijsplafond worden in mindering gebracht. Dit geldt ook voor de €190,- die in november en december is vergoed. Levert u elektriciteit terug aan het net, dan gaat dit van uw verbruik af.

Energie-intensiteitseis

Of u aan de energie-intensiteitseis voldoet wordt als volgt bepaald:

Het standaard jaarverbruik voor gas en elektra wordt door de netbeheerder bepaald. De energiekosten worden berekend door het standaard jaarverbruik (m3 en kWh) te vermenigvuldigen met de gemiddelde prijs van energie, de zogeheten modelprijs van het 4e kwartaal van 2022. Deze modelprijs is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld op €2,41 per m3 gas en € 0,59 per kWh elektra. U voldoet aan de toets (en komt dus in aanmerking voor deze regeling) als minimaal 7% van uw omzet bestaat uit energiekosten. Om de omzet te bepalen wordt de aangifte omzetbelasting over het jaar 2022 genomen. Voor de energie-intensieve MKB bedrijven in de glastuinbouw zal dit al snel van toepassing zijn. Zeker omdat gerekend wordt met de modelprijs voor energie die gebaseerd is op consumenten prijzen.

Aanvraag indienen

Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 21 maart 2023 9.00 uur tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur. Er kan dan voor de periode van 1 november 2022 t/m 31 december 2023 tegemoetkoming worden aangevraagd.

Er zal indien subsidie wordt toegekend, een voorschot worden gegeven van 35%. Uiteindelijk wordt de werkelijke subsidie berekend op basis van de modelprijs over 2023 die het CBS begin 2024 bepaalt.

U ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan de drempelprijs (€ 1,19/m3 voor gas en € 0,35/kWh voor elektra). De energiekosten tot aan deze drempelprijs worden niet vergoed. Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie gegeven tot de modelprijs. De maximale modelprijs voor gas is € 3,19/m3 gas en € 0,95/kWh elektra. De maximale subsidie is € 160.000,- . Dit is per groep verbonden ondernemingen. U dient per aansluiting ook een verklaring aan te leveren dat u geen vast contract heeft met lagere energieprijzen dan de drempelprijs voor de periode van 1 november 2022 t/m 31 december 2023.

Advies nodig?

Wij kunnen de TEK subsidie aanvraag voor u verzorgen. Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact opnemen met John van de Ven.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: