Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Geplaatst op 06 oktober 2021

Wilt u als MKB’er energie besparen en uw bedrijf verduurzamen? Dan kan de subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) u daarbij helpen.

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. Subsidie wordt gegeven voor het opstellen van een energieadvies door een gespecialiseerde adviseur en voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Beide onderdelen vraagt u aan in één aanvraag per bedrijfspand. Ook de ondersteuning bij het aanvragen van de SVM zelf komt in aanmerking voor subsidie.

Wanneer komt u in aanmerking?

Deze subsidieregeling is open per 1 oktober 2021 en loopt tot 30 september 2022. Het MKB bedrijf moet een of meer bedrijfspanden hebben en het bedrijfspand mag niet meer dan 25.000 m3 gas en 50000 kWh elektriciteit gebruiken. Het gaat dus om bedrijven die zijn vrijgesteld van de informatieplicht energiebesparing volgens het activiteitenbesluit. Per bedrijfspand mag je één keer subsidie aanvragen.  

U komt alleen voor subsidie in aanmerking als u een bewijs kunt overleggen dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd. Een in opdracht gegeven maatregel moet binnen 2 jaar zijn uitgevoerd. Tevens mag u in de laatste 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan de-minimissteun hebben ontvangen. Er wordt geen SVM-subsidie verleend voor advies of ondersteuning als het om een gedragsmaatregel gaat. Het moet gaan om 'materiële' maatregelen. Er wordt geen SVM-subsidie verleend op uw investering in de energiebesparende maatregel zélf, bijvoorbeeld de aanschaf en installatie van ledverlichting of zonnepanelen. Wel zijn er mogelijk andere subsidies van toepassing op een voorgestelde investering.

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.

Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Aelmans Adviesgroep kan het energieadvies voor u opstellen, u begeleiden bij de uitvoeren van een maatregel uit het energieadvies en de subsidie voor u aanvragen. Tevens kan meer info worden gegeven over subsidiemogelijkheden op specifieke energie investeringen.

Indien u vragen heeft over deze regeling of vragen heeft over subsidiemogelijkheden op investeringen m.b.t. verduurzaming kunt u vrijblijvend contact opnemen met John van de Ven. 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: