Taxeren

Geplaatst op 04 augustus 2022

Taxeren is meer dan zomaar een waarde bepalen. Binnen de agrarisch sector hebben we te maken met diverse sectoren, zoals pluimvee, melkvee, varkens, geiten, akker-/(glas)tuinbouw etc.. Binnen elke sector heb je te maken met verschillende factoren om tot een waarde te komen. Denk hierbij aan interne factoren zoals stichtingskosten, inventaris, vergunning, dierrechten en uitbreidingsmogelijkheden. Maar ook externe factoren zoals wet- en regelgeving, stikstofproblematiek en Natura 2000 gebieden. Gebiedskennis is van groot belang om tot een correcte onafhankelijke waarde te komen. Daarnaast wordt de regelgeving omtrent taxeren steeds strenger. Hierdoor wordt kwaliteit, kennis en onafhankelijkheid gewaarborgd.

Wat kan het doel van de taxatie zijn?

  • Verkoop van het object
  • Bedrijfsovername
  • Financiering of herfinanciering
  • Inbreng in een BV / herstructurering bedrijfsstructuur
  • (Gedeeltelijk) staken van het bedrijf
  • (Gedeeltelijke) overbrenging naar privé
  • Herbouwwaarde bij schade of verzekering
  • Erfbelasting
  • Familiaire overdacht/schenking
  • Deelname aan specifieke opkoop-/beëindigingsregeling

Deskundigheid in (agrarisch) taxeren

Aelmans Rentemeesters- & Makelaars beschikt over een groot aantal erkende taxateurs die actief zijn in de markt. Alleen al in de agrarische markt gaat het om 10 erkende taxateurs. Daarnaast beschikken we over erkende taxateurs voor de woningmarkt, horeca-, kantoor-, zorg- en bedrijfsvastgoed. We zijn lid van verschillende brancheorganisaties (NVM en NVR) en registers (NRVT, Vastgoedcert en DOBS) die zorgen voor continue bijscholing en waarborging van kwaliteit. Kijk voor het volledige vastgoedteam op onze site.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: