Uitkering landbouwcrisisreserve varkens- en pluimveehouders

Geplaatst op 05 augustus 2022

Vanuit de Europese landbouwcrisisreserve wordt er een bedrag uitgekeerd aan varkens- en pluimveehouders met grond. RVO betaalt dit uiterlijk 30 september uit aan bedrijven die in 2022 een uitbetaling van betalingsrechten aanvroegen en voldoen aan de vergroeningseisen.

Er gelden een aantal voorwaarden voor het ontvangen van deze steun:

  • het bedrijf heeft in 2022 op tijd een aanvraag ingediend voor rechtstreekse betalingen en er is aanspraak op uitbetaling van rechtstreekse betalingen van minimaal €500 voor subsidiabele hectaren
  • er is aanspraak op betaling voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken
  • er zijn minimaal 50 varkens of 250 stuks pluimvee opgegeven in de gecombineerde opgave.

Er hoeft geen aanvraag ingediend te worden, de bedrijven waarvoor de steun is bedoeld ontvangen het bedrag uiterlijk 30 september 2022.

Voor meer info, zie de website van de Overheid

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: