Uitnodiging RO-middag 2018

Geplaatst op 14 maart 2018

Aelmans ROM organiseert ook dit jaar, in samenwerking met stedenbouwkundig adviesbureau Pouderoyen Compagnons, een tweetal zgn. RO-middagen.

Tijdens een RO-middag worden actuele thema’s in het omgevingsrecht toegelicht door een deskundig team. De RO-middagen vinden plaats in Nijmegen op donderdag 29 maart 2018 en in Baexem op donderdag 12 april 2018. Deelname voor deze middagen is kosteloos.

In tegenstelling tot de eerdere RO-middagen, richten wij ons deze keer niet op één onderwerp, maar op verschillende actuele thema’s in het omgevingsrecht.

Tijdens deze RO-middag staan actuele thema’s centraal zoals:

  • zonneakkers en windparken;
  • de herstructurering bedrijventerreinen; van functiescheiding naar een vorm van menging?
  • de omgevingswet: de bruidsschat en andere actuele zaken;
  • het hoofdpijndossier: stikstof en ruimtelijke plannen;
  • gezondheid en veehouderijen.

en andere actualiteiten in het omgevingsrecht.

U kunt zich hier aanmelden*

* De agenda voor de RO-middagen ontvangt u - na aanmelding - bij de bevestiging van deelname.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: