Update regelgeving paardenhouderij

Geplaatst op 18 maart 2021

De paardenhouderij krijgt steeds meer te maken met uitgebreide en complexere regelgeving. Professionele paardenhouderij met meer dan 6 paarden ( stikstofproductie >350 kg) of een oppervlakte boven de 3 hectare heeft al te maken met mestboekhouding en perceel registratie middels de jaarlijkse gecombineerde opgave. Op korte termijn komt daar de registratie van alle aanwezige paarden op een locatie bij. Deze verplichting geldt ook voor de niet professionele paardenhouderij.

Door invoering van Europese gezondheidsregels geldt vanaf 21 april 2021 voor elke paarden-locatiehouder een registratieplicht I&R. De op de locatie aanwezige paarden moeten geregistreerd worden in het I&R systeem bij RVO indien ze langer dan 30 dagen op deze locatie verblijven. Indien een paard voor korte tijd de locatie verlaat, bijvoorbeeld voor een meerdaagse wedstrijd of een weekenduitje naar het strand, dan houdt u in een eigen administratie bij waar het paard zich bevind. Door de registratie van paarden in dit overheidssysteem wordt het nog belangrijker de administratie betreffende mestboekhouding sluitend te houden.

De mestboekhouding is verplicht vanaf 350 kg stikstof (circa 6 paarden) of 3 hectare landbouwgrond. In de mestboekhouding houd u bij wat de mestproductie en mestplaatsingsruimte is en berekend u de hoeveelheid af te voeren mest.

Houdt u paarden of heeft u landbouwgrond? Misschien staat u ook wel geregistreerd als landbouwer. De kans is groot dat ook de Gecombineerde Opgave een verplichting is. Dit betreft een combinatie van aangiften zoals grondregistratie en dieraantallen. Maar ook eventuele landbouwsubsidies (betalingsrechten) of verruimde fosfaatplaatsingsruimte kunt u hier aanvragen. Veel van deze gegevens zijn ook nodig voor uw mestboekhouding.

Naast bovenstaande administraties heeft een paardenhouderij te maken met omgevingsregels voor milieu, bestemmingsplan of de Wetnatuurbescherming (Wnb). Vooral laatst genoemde is op dit moment erg actueel vanwege de stikstofproblematiek die Nederland op dit moment bezig houd. Wilt u weten waar uw locatie aan moet voldoen en wat de mogelijkheden zijn of heeft u vragen bij het invullen van de gecombineerde opgaven of mestboekhouding, neem dan vrijblijvend contact op met uw Aelmans adviseur.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: