Veranderingen Gecombineerde opgave 2021

Geplaatst op 19 maart 2021

Vanaf 1 maart tot uiterlijk 15 mei kunt u de gecombineerde opgave doen. Met deze opgave geeft u gegevens door aan de RVO voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en emissierapportages. Ook kunt u een aantal subsidies en uitbetaling van betalingsrechten aanvragen. Hieronder vind u een aantal wijzigingen ten opzichte van de opgave van 2020.

Vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het mestbeleid zijn er weinig veranderingen.

Omdat de extra vragen voor de Europese landbouwtelling maar drie keer in de tien jaar terugkomen, is het aantal vragen in de gecombineerde opgave dit jaar minder.

Bij de gegevens over het bedrijfshoofd hoeft u niet meer aan te geven of het om een man of vrouw gaat. Ook bij de meewerkende familieleden is dat niet meer van belang. Verder zijn vragen over bedrijfsopvolging, veiligheidsplan en opleiding vervallen.

Ook bij de informatie over de dierhouderij zijn wat vragen weggelaten. U krijgt bij rundvee en pluimvee geen vragen meer over mestsoort en de stalinrichting. Loopt een deel van uw runderen altijd buiten? Gebruik dan het nieuwe staltype ‘Altijd buiten’.  Dit jaar verdeelt u alleen bij productiedoel gemengd/overig het gemiddelde aantal runderen over de goede diercategorieën. Vorig jaar moest dat ook voor veehouders met productiedoel melkvee en vleesvee.

Fosfaat toestand grond

Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald op basis van P-CACl2 en P-Al-getallen en veranderen de fosfaatklassen. Deze gecombineerde fosfaatindicator vervangt het PAL- en Pw-getal. Heeft u een verslag met monsterdatum vóór 1-1-2021 met de nieuwe èn de oude getallen? Dan heeft u de keus welke u wilt gebruiken. Ga dus goed na welke analyseresultaten u invult, aangezien dit van wezenlijk belang is voor de hoeveelheid aan- of af te voeren mest, de eventuele mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid.

Leest u hierover ook eens ons nieuwsbericht van 14 januari 2021; “Derogatie of fosfaatdifferentiatie toepassen in 2021? Let op de geldigheid van grondmonsters “

U hoeft dit jaar niet aan te geven welk oppervlakte u heeft beregend.

Betalingsrechten

Naar verwachting is 2022 het laatste jaar waarin betaling van Europese subsidies middels betalingsrechten plaatsvindt. Let op dat betalingsrechten die vorig jaar niet benut zijn, en dit jaar wederom niet benut zijn op subsidiabele grond, komen te vervallen. Eventueel kunt u betalingsrechten die over zijn verhuren of verkopen. Meld de overdracht dan uiterlijk 15 mei en maak gebruik van een TAN-code voor de bevestiging.

Voor de teelt van gewassen in gebouwen en containers hoeft u dit jaar alleen een vinkje te zetten. Het aantal overige vragen over bedekte teelt is ook sterk verminderd.

Ook de vragen over het gebruik en opslag van mest zijn sterk verminderd. Vragen over aantal bemestte hectare met dierlijke mest, kunstmest of overige mest zijn vervallen. Ook vragen over de opslag van mest worden dit jaar niet gesteld. Bij uitrijden dierlijke mest vragen ze niet meer naar waterverdunning. Wel moet u dit jaar opgeven of u de mest met een sleepslang heeft aangevoerd naar de bemester. De vragen over mestverwerking vult u alleen in als u mest verwerkt die op het eigen bedrijf is geproduceerd.

Let op! Dit jaar vragen ze u het aantal dagen beweiding op te geven in plaats van weken. Dit sluit beter aan bij uw bedrijfsadministratie. De vraag naar beweiding van overige runderen vervalt.

Heeft u vragen of  wilt u dat wij u helpen bij het invullen van de gecombineerde opgave neemt u dan contact op met uw agrarisch adviseur van Aelmans Advies.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: