Verstrekken van energielabel voor woningen en utiliteitsgebouwen

Geplaatst op 08 augustus 2022

Vanaf heden kan Aelmans Adviesgroep voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen een energielabel volgens de NTA 8800 methodiek voor bestaande gebouwen afgeven. Mathijs van Gaalen is gecertificeerd voor woningen (bestaande bouw en nieuwbouw) en John van de Ven is gecertificeerd voor woningen en utiliteitsgebouwen (bestaande bouw). Voor het afgeven van een energielabel is Aelmans Adviesgroep aangesloten bij Bengcert welke BRL-9500 gecertificeerd is.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De energielabelklasse wordt bepaald op basis van het primair fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m² jr). Het is verplicht om bij de verkoop en/of verhuur van woningen, of energielabel plichtige utiliteitsgebouwen vanaf 50 m2, een energielabel te overleggen. Energielabel plichtige gebruiksfuncties van utiliteitsgebouwen zijn, kantoor, onderwijs, horeca (zoals cafés, restaurants, en vergadercentra), gezondheidszorg (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen), logies (zoals hotels en pensions), sport (zoals sporthallen, stadions en zwembaden) en winkels (zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages). Daarnaast is het verplicht om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel weer te geven wanneer een gebouw te koop of te huur wordt aangeboden door advertenties in commerciële media. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

Kantoorgebouwen vanaf 100 m2 gebruiksoppervlak zijn verplicht om per 1 januari 2023 energielabel C te hebben om als kantoor in gebruik te zijn. Dit betekent maximaal 225 kWh per m2 primair fossiel energiegebruik per jaar. De verplichting geldt niet als de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (excl. nevenfuncties) < 50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw.

Indien u meer informatie wil over het verzorgen van een energielabel voor uw woning of utiliteitsgebouw kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.

John van de Ven                         Mathijs van Gaalen

jvandeven@aelmans.com        mvangaalen@aelmans.com

Tel: 06-53706841                       Tel: 06-83807356

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: