Vleesveehouders vrijwillig vrijgesteld van Rundveefosfaatrechten

Geplaatst op 18 juli 2018

Vleesvee- en zoogkoeienhouders kunnen, door een nieuwe regeling, vrijstelling krijgen voor het houden van jongvee. Hiervoor zijn, in het geval van keuze voor de vrijwillige vrijstelling, geen fosfaatrechten meer nodig.

De nieuwe regeling, die vandaag bekend gemaakt is in de Staatscourant, maakt het mogelijk om zonder fosfaatrechten vleesvee te houden. Vleesveehouders worden hierdoor niet langer beperkt in bedrijfsvoering- en bedrijfsontwikkeling. Bent u vleesveehouder en wilt u meedoen aan deze vrijwillige regeling dan dient u dit tussen 15 oktober 2018 en 1 november 2018 te melden bij RVO.

Indien u niet voor deze vrijwillige regeling kiest blijven de huidige regels omtrent het houden van jongvee van kracht. Dat wil zeggen dat voor “jongvee bestemt voor vleesvee” nog steeds fosfaatrechten nodig zijn.

Vleesveehouders moeten, om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling, wel aan een aantal voorwaarden voldoen;

  • De fosfaatrechten die vleesveehouders 1 januari 2018 hebben gekregen dienen te worden ingeleverd.
  • Bedrijven die melkvee en vleesvee gecombineerd hebben op een bedrijf, kunnen niet deelnemen aan de regeling.
  • Jongvee dat op vleesveebedrijven wordt gehouden mag niet afgevoerd worden naar melkveebedrijven.
  • Het is niet mogelijk de reeds verkregen rechten te verkopen en vervolgens een nieuw vleesveebedrijf starten.

Het is voor u als vleesvee of zoogkoeien houder dus belangrijk om goed te bekijken welke regeling voor u het meest interessant is. Uw agrarisch adviseur van Aelmans Adviesgroep kan u helpen een weloverwogen keuze te maken waarbij waardering van aanwezige fosfaatrechten en mogelijkheden tot bedrijfsontwikkeling uitgangspunten zijn.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: