Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2022

Geplaatst op 25 mei 2022

Wie subsidie uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) heeft aangevraagd in de Gecombineerde opgave, kan een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling.

Aanvragen kan in de periode van 7 t/m 28 juni 2022. De uitbetaling vindt plaats in juli. Het voorschot is €270 per hectare met een betalingsrecht.

De uitbetaling van het voorschot levert een rentevoordeel op voor uw bedrijf. Dit rentevoordeel is een vorm van staatssteun en valt onder de ‘de-minimissteun’.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • u heeft de uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling aangevraagd in de Gecombineerde opgave.
  • u heeft betalingsrecht en subsidiabele landbouwgrond.
  • u heeft recht op een voorschotbedrag van minimaal €400.
  • in de afgelopen 2 belastingjaren heeft u niet meer dan €20.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Heeft u vragen of wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met onze adviseurs via 045 - 575 32 55.  

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: