Voorschot uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling

Geplaatst op 18 mei 2020

Vraagt u GLB- subsidies aan in de Gecombineerde opgave? Dan kunt u vanaf 18 mei een voorschot aanvragen voor de uitbetaling. Dit deel van de subsidie krijgt u in juli 2020 uitbetaald.

Voorwaarden voorschotbedrag

Het voorschot is € 300 per hectare subsidiabele landbouwgrond dat u voor uitbetaling heeft opgegeven.

De uitbetaling geldt niet voor betalingsrechten uit de Nationale reserve. Om het voorschot te krijgen moet u voldoen aan de volgende punten:

  • De uitbetaling van subsidie moet zijn aangevraagd in de Gecombineerde opgave;
  • U moet betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond hebben;
  • U moet voldoen aan de voorwaarden voor de de-minimissteun.

De-mimimissteun

Omdat normaal gesproken de uitbetaling van GLB-subsidies vanaf december 2020 plaatsvindt, heeft u dit jaar een financieel voordeel in de vorm van rentevoordeel. U hoeft deze rente niet terug te betalen. Dit rentevoordeel is een vorm van de-minimissteun. Om aan de voorwaarde voor de-minimissteun te voldoen mag uw bedrijf over een periode van 3 belastingjaren maximaal € 20.000 steun ontvangen hebben. Deze periode gaat over de afgelopen 2 jaren en het lopende belastingjaar. Daarnaast is het noodzakelijk om een de-minimisverklaring te ondertekenen.

De overheid maakt gebruik van een gemiddelde rente van 4% op jaarbasis. Het rentevoordeel berekent u over het verwachte voorschotbedrag voor een periode van 6 maanden.

Voor de berekening van het voorschot wordt uitgegaan van de oppervlakte landbouwgrond die u in de Gecombineerde opgave heeft opgegeven voor uitbetaling en naar de geregistreerde betalingsrechten op 15 mei 2020.

Op basis van de laagste waarde wordt de hoogte van uw voorschot berekend. Nog niet verwerkte overdrachten worden in deze berekening niet meegenomen.

Aanvragen

U kunt uw voorschot aanvragen van 18 mei tot en met 15 juni 2020. U krijgt dan in juli een beslisbrief. Het betalen van het voorschot gebeurt op basis van uw eigen opgave. De uiteindelijke uitbetaling kan na controle nog wijzigen. De definitieve betaling in december wordt verlaagd met uw voorschot.

Heeft u vragen, of wenst u hulp bij het aanvragen? Neem dan contact op met een van onze agrarische adviseurs.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: