Vraag uiterlijk 31 maart de Subsidie instandhouding monumenten (Sim) aan

Geplaatst op 18 februari 2021

Sinds 1 februari kan de Subsidie Instandhouding Monumenten (Sim) worden aangevraagd. Waarvoor is de subsidie bedoeld en wie kan in aanmerking komen voor subsidie?

De Subsidie instandhouding monumenten wordt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed beschreven als ‘een subsidie voor de kosten van sober en doelmatig onderhoud op basis van een 6-jarig onderhoudsplan voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn’. Voorbeelden daarvan zijn kastelen, kerken, molens of fabrieken. Maar ook groene of archeologische monumenten. Elk jaar, van 1 februari tot en met 31 maart kan een aanvraag voor deze subsidie bij het Rijk worden ingediend.

Welk soort onderhoud komt in aanmerking voor de subsidie?

Alleen de kosten voor regulier onderhoud komen in aanmerking. Denk dan daarbij aan het herstellen van voegwerk, het schilderwerk, het repareren van metselwerk en natuursteen, het opstoppen van ramen enzovoorts. Deze werken toetsen we bij de aanvraag aan de leidraad subsidiabele kosten die hiertoe is opgesteld. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

Restauratiewerken komen niet in aanmerking. Uw hele pand opnieuw voegen telt niet als regulier onderhoud. Ook dient het sober en doelmatig te blijven. Het vervangen van een kozijn wordt niet gesubsidieerd omdat u een draaikiepvenster wil, of omdat het geen dubbel glas heeft. Ook het thermisch isoleren van uw pand is via deze regeling niet subsidiabel.

Blijkt dat uw gebouw echt in een slechte staat verkeert en wordt het echt restauratiewerk, dan moet u gebruik maken van andere subsidieregelingen. Ook daarbij kunnen we u helpen. Voorkomen is echter beter dan genezen. Veel monumenteneigenaren vragen deze subsidie dan ook elke zes jaar opeenvolgend aan om ervoor te zorgen dat hun eigendom in een goede staat blijft.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

Voor uw aanvraag stellen we een bouwkundig inspectierapport op, voorzien van foto’s. Separaat voegen we daar nog een fotoplan bij waarop de te herstellen onderdelen goed zichtbaar zijn. Er wordt een zesjarige begroting opgesteld waarin alle noodzakelijke kosten voor het onderhoud in beeld worden gebracht. Gaat de begroting over de 25.000 euro heen? Dan wil het Rijk ook nog een werkomschrijving of een werkbestek.

Wat kan Aelmans betekenen in de aanvraag voor de subsidie?

Wij kunnen voor u alle noodzakelijke stukken verzorgen en bundelen tot één aanvraag. Restauratie en behoud van rijksmonumenten behoeft veel kennis van bouwstijlen, ambachtelijke bouwtechnieken, oorspronkelijke bouwmaterialen en bouwstijlen.

Restauratie-architect Karl Pesch-Konopka werkt sinds 1999 met zijn architectenbureau aan een breed spectrum van rijksmonumenten. Van religieus tot industrieel en agrarisch. Karl: ‘’In Limburg en daarbuiten hebben onze voorouders ons een bijzonder erfgoed nagelaten. Ik wil mijn bijdrage doen om dat te behouden en door te geven aan de volgende generaties.’’

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw monument? Neem contact met ons op.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: