VVO's

Geplaatst op 19 december 2017

Wordt er op uw bedrijf meer mest geproduceerd dan de bedrijfsplaatsingsruimte, dan moet u een deel van dit overschot laten verwerken. Afhankelijk van het gebied waarin uw bedrijf ligt is dit 10% (overig), 52% (oost) of 59% (zuid).

Dit kan u doen door eigen mest aan te bieden voor verwerking of door het afsluiten van Vervangende Verwerking Overeenkomsten de zgn. VVO’s.

Als Veehouder heeft u tot 31 december de tijd om mest af te voeren voor verwerking of om vervangende overeenkomsten af te sluiten.

Het bedrijfsoverschot berekent u als volgt. U neemt de hoeveelheid mest (in fosfaat) die de dieren op uw bedrijf naar verwachting produceren in een kalenderjaar. Dit vermindert u met de fosfaatgebruiksruimte voor landbouwgrond en natuurterrein. Indien het overschot groter is dan 100 kg fosfaat vermenigvuldigd u met het voor u geldende verwerkingspercentage. Een overschot tot maximaal 100 kg fosfaat is vrijgesteld van verwerkingsplicht.

Veehouders die afgelopen jaar meer mest verwerkt hebben als noodzakelijk en intermediairs bieden vaak VVO’s aan.

Uw Aelmans Bedrijfsadviseur kan voor u berekenen of en hoeveel VVO’s u dit jaar nodig heeft. Ook bemiddeld Aelmans graag voor u in de overdracht van deze VVO’s.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: