WIJZIGING in uitrijtermijn voor drijfmest en zuiveringsslib op maïspercelen

Geplaatst op 21 oktober 2020

In een eerder nieuwsbericht gaven we aan dat de uitrijtermijn voor drijfmest en zuiveringsslib op maïsland op zand- en lössgrond toegestaan is vanaf 1 april 2021. Na veel kritiek vanuit de sector, heeft landbouwminister Carola Schouten de uitrijtermijn nu vervroegd van 1 april naar 15 maart. Deze aanpassing geldt voor twee jaar.

Vanaf 15 maart mag er dus drijfmest en zuiveringsslib uitgereden worden voor de maïsteelt op zand- en lösgrond. De uitrijtermijn geldt voor alle vormen waarbij maïs als hoofdteelt telt. Suikermaïs onder folie en biologische maïsteelt worden uitgezonderd van de uitrijtermijn.


Bij andere gewassen dan maïs als hoofdteelt, is het uitrijden van drijfmest wel toegestaan vanaf 16 februari.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: