Bedrijfsontwikkeling- en verbreding van rundvee- en zuivelbedrijf te Well

Het rundvee- en zuivelbedrijf van de familie van der Schans uit Well was toe aan een uitbreiding. Aelmans begeleidde de bedrijfsontwikkeling, inclusief drie nieuwe stallen, uitbreiding van de zuivelbereiding, tweede bedrijfswoning en een bezoekerscentrum.

Het familiebedrijf in de Bommelerwaard (Gelderland) bestaat al sinds 1983. Vanaf het eerste moment hebben Ernst en Jacomine geprobeerd zo dicht mogelijk bij de (hun) natuur te blijven. Het doel was altijd om een mooi product te maken, boven het maaiveld uit te steken (want daar schijnt de zon) en te bloeien op de plek waar je geplant bent.

Dit gedachtegoed wordt nog steeds gehanteerd en samen met de nieuwe generatie willen ze Nederland nog lang blijven verrassen met ouderwets lekkere boerenzuivel.

Uitbreiding noodzakelijk

Door de gewenste bedrijfsverbreding was een uitbreiding van de zuivelmakerij, veestallen, infrastructuur en randvoorzieningen noodzakelijk. De bestaande traditionele ligboxenstal voor het houden van melkkoeien wordt gesloopt en vervangen door drie nieuwe stallen met meer leefruimte en 1 stal als zichtstal. Op de locatie van de te slopen stal wordt een uitbreiding van de zuivelmakerij gerealiseerd. Tevens wordt op het terrein een tweede bedrijfswoning en een bezoekerscentrum gerealiseerd. Het bestaande bouwvlak van 7 hectare is voor deze ontwikkeling vergroot tot een omvang van 12,4 hectare.

Bij de ontwikkeling van het bedrijf is Aelmans en met name Aelmans bouwadvies bv nauw betrokken bij de ontwerpen, bouwbegeleiding en de diverse vergunningaanvragen van bouw, milieu en civiel. Pouderoyen Tonnaer nam het planologische deel voor zijn rekening.

Meer over Den Eelder

Op het bedrijf wordt melkrundvee gehouden. Het totale aantal koeien op het bedrijf is ca 1.700 stuks. De melk wordt op het bedrijf verwerkt in diverse zuivelproducten die onder de naam ‘den Eelder’ worden verkocht.

De energievoorziening is voor het grootste gedeelte zelfvoorzienend door de vergisting installatie en zonnepanelen op het bedrijf.

Op dit moment biedt de zuivelmakerij werkgelegenheid aan in totaal +/- 25 vaste fulltime medewerkers. De boerderij biedt werk aan 7 vaste medewerkers.

Zie ook de site van den Eelder https://deneelder.nl/

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: