ENCI gebied Maastricht

Vanaf 12 april is de ENCI-groeve toegankelijk voor wandelaars.

Vanaf de trap aan de Luikerweg kan worden afgedaald naar de groeve, om vervolgens door te kunnen wandelen naar de zuidelijk in het gebied gelegen D’n Observant. Op 12 april zijn ook delen van de groeve overgedragen aan Natuurmonumenten. De Aelmans Adviesgroep heeft haar steentje bijgedragen aan deze mijlpaal: het adviseren en opstellen van de stukken ten behoeve van de diverse grondoverdrachten, het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de trap nabij de Luikerweg, en diverse met het gebied verband houdende adviezen en vergunningen. Verder is Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV op dit moment druk in de weer met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het hele ENCI-gebied. Dit bestemmingsplan is vernieuwend en uniek in Nederland, en loopt vooruit op de nieuwe Omgevingswet. De planning is om in de loop van 2017 een ontwerpplan in procedure te kunnen brengen.

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: