Herbestemming van een rijksmonumentaal ensemble

De Ploeg is een industrieel erfgoedcomplex in de gemeente Bergeijk. In het gebouw was in het verleden een weverij gevestigd. Het gebouw (architectuur Rietveld) en voorliggend park (architectuur Mien Ruys) vormen samen een rijksmonumentaal ensemble. Pouderoyen Compagnons (onderdeel van de Aelmans Adviesgroep) stelt het bestemmingsplan op voor de herbestemming van het complex.

De Ploeg te Bergeijk is één van de industriële erfgoedcomplexen van de provincie Noord- Brabant, waarin vanuit het programma ‘De erfgoedfabriek’ met partners geïnvesteerd wordt in het behoud/ herstel en versterking van het bestaande industriecomplex. Na de beoogde herbestemming zal De Ploeg ruimte bieden voor een in Bergeijk gevestigd internationaal opererend bedrijf met activiteiten op het gebied van inrichting van musea (www.bruns.nl). Om de herontwikkeling mogelijk te maken en gelijktijdig het onderhoud, herstel en verbetering van het complex te kunnen realiseren wordt in het plan tevens voorzien in de mogelijkheid om 5 woningen te realiseren in het hoger segment binnen een ruime boskavel. Het Ploegpark zal in verband met het jaarlijkse Ploegfestival in dit bestemmingsplan worden voorzien van een planologische regeling voor een evenemententerrein. Pouderoyen Compagnons (onderdeel van de Aelmans Adviesgroep) heeft het bestemmingsplan en het verkavelingsplan met stedenbouwkundige en landschappelijke onderlegger opgesteld.

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: