Herontwikkeling Hippisch centrum te Deurne

Op de prachtige locatie van Green Valley Estate in Deurne vonden van 20 tot en met 24 april 2022 onder de nieuwe naam Concours Hippique Deurne, de Nederlandse Kampioenschappen voor Springruiters plaats. Het was het eerste grote evenement voor de vernieuwde locatie.

De locatie van Green Valley Estate, in het verleden beter bekend als NHB Deurne, is in 2021 overgenomen door de familie Van den Eijnden. Zij zagen toekomst in deze locatie en ontwikkelen deze locatie in de komende tijd tot een multifunctioneel Hippisch Centrum, uitermate geschikt voor de hippische sport op topniveau.

Zo is er een ‘longstay’ stalling toegevoegd voor paarden die langere tijd in de regio verblijven. Daarnaast ligt er een vergunning voor een aantal hotelkamers en wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor de opening van het terrein richting het Zandbos.

Aelmans is met Aelmans bouwadvies BV betrokken bij de (voorbereidingen voor) deze ontwikkelingen in de vorm van de advisering rondom de planopzet, diverse onderzoeken en het verkrijgen van de milieuvergunningen.

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: