Landschapsbegraafplaats te Ulestraten

Op 26 en 27 maart 2022 vond de opening plaats van de landschapsbegraafplaats Walpot in Ulestraten. Een begraafplaats midden in het groen, bestaande uit verschillende landschapskamers met ieder een eigen karakter.

Elke kamer is omgeven door grondwallen, begroeid met bomen en struweel waardoor er een geborgen sfeer hangt. In het midden komt een nog te realiseren herdenkingsgebouw voor een sfeervol afscheid. Midden in het groen, uitkijkend over de velden en boomgaarden.

Aelmans heeft het planologisch traject begeleid om op landbouwgrond een landschapsbegraafplaats te kunnen realiseren. In de laatste maanden is er veel werk verzet om de begraafplaats in gebruik te kunnen nemen.

Meer informatie over de landschapsbegraafplaats? Klik hier.

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: