Nieuwbouw appartementencomplex de Jozefsjoeël te Simpelveld

Aan de Kloosterstraat 66 te Simpelveld stond voorheen een achtklassige middengangschool (1931) in een zakelijk expressionistische stijl. Met name de risalerende ingangspartij was met zijn expressionistische elementen kenmerkend voor het gevelbeeld.

Bij het nieuw te bouwen appartementencomplex is dan ook het behoud van de uitstraling als voorwaarden meegenomen in het ontwerpproces. Beeldbepalende concepten voortkomend uit symmetrie en de Amsterdamse School zijn verwerkt in het nieuwe gevelbeeld. Deze architectuurstijl van het voormalige schoolgebouw heeft dan ook als basis gediend voor dit project. Het vernieuwde ontwerp wordt gekenmerkt door authentieke elementen welke terug komen in de gevelaanzichten.

De volgende werkzaamheden zijn door Aelmans Adviesgroep verricht:

-Bestemmingsplanprocedure
-Sonderingen
-Bodemonderzoek
-Ontwerp
-Aanvraag omgevingsvergunningen
-Aanbesteding
-Bouwkundig bestek
-Bouwbegeleiding
-Verhuur

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: