Nieuwbouw industriehal te Asten

De deelname aan de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij bood onze opdrachtgever in Asten de mogelijkheid voor een nieuwe bedrijfsontwikkeling. Aelmans coördineerde de sloop van de varkenshouderij en ontwierp een nieuwe industriehal op dezelfde locatie.

Het resultaat is een industriehal met hoge mate van flexibiliteit in gebruiksfunctie. De hal is te splitsen in twee afzonderlijke delen en het kantoor fungeert als schakel tussen de twee bedrijfsruimten. De hal zal ten dienste staan voor een machinebouwbedrijf voor warmteluchtbehandeling en waterzuivering.

Het gebouw kent een strakke afwerking van een stalen golfprofiel in de kleur grijs op een donkere betonplint. Op de zichtgevels wordt het gebouw geaccentueerd door de toepassing van oranjekleurige accenten in de vorm van horizontale stroken. Het kantoorgedeelte is verrijkt met transparante delen om het uitnodigende karakter te benadrukken.

Het bouwteam van Aelmans Adviesgroep maakte het ontwerp, de uitwerking, bouwbesluittoetsing, het brandveiligheidsplan en regelde de vergunningsprocedure.

Naast het bouwadvies begeleidden we vanuit Aelmans ook de asbestinventarisatie, sonderingen, milieumelding, landschappelijke inpassing, stikstofonderzoek en het bodemonderzoek. In een voorstadium heeft Pouderoyen Tonnaer de bestemmingsplanwijziging verzorgd.

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: