Ontwikkeling Dressuurstal Jan en Nel Rensen

Initiatiefnemers richten zich specifiek op het fokken, opleiden, africhten, trainen en verkopen van dressuurpaarden voor het topsegment tot op Grand Prix-niveau.

Vanwege de groei van het bedrijf was er behoefte aan uitbreiding en verbetering van de trainings- en huisvestingsfaciliteiten. Bestaande verouderde stallen zijn vervangen door moderne boxen, een overdekte rijhal en bijbehorende voorzieningen.

De volgende werkzaamheden zijn door ons verricht:

  • Omgevingsvergunning Bouw (Projectbesluit)
  • Milieumelding
  • Bodemonderzoek
  • Inpassingsplan

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: