Ontwikkeling geheel nieuw Melkveebedrijf 'De Brem Holsteins'

De ontwikkeling van deze geheel nieuwe melkvee-locatie 'De Brem Holsteins' is op initiatief van de familie Van Lipzig tot stand is gekomen! Wij zijn nauw betrokken geweest bij het voortraject van dit prachtige project.

Hierbij een korte beschrijving:

Melkstal t.b.v. 400 melkkoeien
Jongveestal: ca. 50 stuks 
6 melkrobots
Nieuwe bedrijfswoning
Overige bijbehorende voorzieningen (o.a. opslag ruwvoer).

Werkzaamheden Aelmans gedurende het project:

  • Start ruimtelijke planvoorbereiding: medio 2010
  • Bedrijfsplan t.b.v. financiering
  • Overleg gemeente: 2010-2012
  • Bodemonderzoek- Geluidsonderzoek
  • Bestemmingsplanprocedure: 2013-2014
  • Omgevingsvergunningen (o.a. bouw, milieu): 2014-2015
  • Natuurbeschermingswetvergunning: 2014
  • Algemene strategische advisering locatieontwikkeling

​​Kijk voor meer informatie op de pagina van 'De Brem Holsteins'.

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: