Ontwikkeling Springstal LS Stables

De initiatiefnemers (familie Schepers in Sevenum) richten zich op het fokken, opleiden, africhten, trainen en verkopen van springpaarden voor het topsegment.

Vanwege de groei van het bedrijf was er behoefte aan uitbreiding en verbetering van de trainings- en huisvestingsfaciliteiten.

Hiertoe werd het naastgelegen varkenshouderijbedrijf aangekocht. Vervolgens is de bestaande gedateerde vleesvarkenstal vervangen door een moderne overdekte rijhal met ruime boxen en bijbehorende voorzieningen. De volgende werkzaamheden zijn door ons verricht:

  • NB-vergunning
  • Ruimtelijke onderbouwing
  • Bedrijfsplan
  • Inpassingsplan
  • Aanvraag activiteitenbesluit

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: