Oprichting groepsaccommodatie Echt-Susteren

Initiatiefneemster exploiteert een gemengd agrarisch bedrijf. Aan de westzijde van de bedrijfslocatie vinden recreatieve activiteiten plaats in het kader van verbrede landbouw.

In samenspraak met de gemeente en de provincie Limburg is initiatiefneemster overeenkomen dat het huidige recreatieverblijf vervangen wordt door een groepsaccommodatie voor zorgbehoevenden.

Voor de vergroting van het bouwvlak om daarmee de realisatie van deze groepsaccommodatie mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. De bestaande bouwkavel, die vanwege concrete bouwplannen niet verandert, maakt ook onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Er is daarmee sprake van een gekoppelde bouwkavel. 

De volgende werkzaamheden zijn door ons verricht:

  • begeleiding en advisering ruimtelijke procedure
  • opstellen bestemmingsplan
  • begeleiding technische onderzoeken
  • opstellen bedrijfsontwikkelingsplan ikv BOM+

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: