Realisatie paardenhouderij te Bergenhuizen

Initiatiefnemers zijn actief in de paardenhouderij, waarbij op hoog niveau sportpaarden worden gefokt en afgericht voor de aangespannen sport en de springsport.

Vanwege uitbreidingsplannen was de bestaande locatie te klein en waren de initiatiefnemers op zoek naar een geschikte locatie voor het realiseren van een paardenhouderij voor maximaal 50 paarden. Voor dit doel is een locatie te Bergenhuizen (Noorbeek) aangekocht.

Op deze locatie bevond zich bebouwing voor een rundveehouderij. Om de beoogde paardenhouderij optimaal te kunnen vorm geven, is alle aanwezige agrarische bebouwing gesloopt en heeft er volledige nieuwbouw van de paardenhouderij plaatsgevonden.

De volgende werkzaamheden zijn door ons verricht:

  • aankoopbegeleiding nieuwe locatie
  • bodemonderzoek
  • asbestinventarisatie en sloopmelding
  • bestemmingsplan 
  • landschapsplan
  • tekenwerk paardenstallen 
  • aanvraag omgevingsvergunning.
  • melding Activiteitenbesluit
  • NB-vergunning
  • brandveiligheid bouwplan

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: