Rivierverruiming Havikerwaard

Door de gemeente Rheden zijn voor de gebiedsontwikkeling Havikerwaard het bestemmingsplan en landschapsplan vastgesteld.

Pouderoyen Compagnons heeft voor de herinrichting van de IJsseluiterwaarden Havikerwaard een landschapsplan en een bestemmingsplan uitgewerkt. K3Delta kan daardoor starten met de voorbereidende werkzaamheden voor grondstoffenwinning, rivierverruiming, landschapsbouw en natuurontwikkeling. De plannen zijn unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Rheden.

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: