Ruimtelijk advies voor Loonbedrijf te Landgraaf

Het loonbedrijf van familie Vaessen in Landgraaf is van alle markten thuis. Naast alle voorkomende werkzaamheden in de agrarische sector kunnen klanten bij hen terecht voor werkzaamheden in de grond-, weg-, bos-, en waterbouw. Door uitbreiding van het bedrijf kwamen er steeds meer landbouwwerktuigen- en machines bij. Om de bouw van een nieuwe loods mogelijk te maken, schakelden zij Aelmans Adviesgroep in.

Het toenemende aantal van de steeds groter wordende machines leidde al een aantal jaar tot ruimtegebrek, waardoor landbouwwerktuigen- en machines buiten werden gestald of in een kleine loods verderop in het dorp. Bovendien is het bedrijf in de afgelopen jaren ook steeds meer aardappelen gaan telen, waarvoor een opslagplaats nodig is.

Bij het bouwen van een nieuwe loods komen veel ruimtelijke aspecten kijken. Aelmans Adviesgroep ondersteunde de ondernemer daarbij. Na een positieve reactie op het principeverzoek stelden wij een ruimtelijke onderbouwing op. Die bevatte onder andere een landschapsplan: bij de situering van de nieuwe bebouwing is maximaal rekening gehouden met het behoud van het open landschap en de bestaande doorzichten. Daarmee blijft de kwaliteit van het buitengebied op hoog niveau, in lijn met het Limburgs Kwaliteitsmenu en het streven van de gemeente Landgraaf.

Tevens maakte Aelmans Adviesgroep de stikstoftoets, voerde het verkennend bodem- en asbestonderzoek uit en deed het sonderingswerk t.b.v. de constructieberekeningen.

Inmiddels zijn alle nodige vergunningen binnen en kan de bouw beginnen. We wensen de familie veel succes met de bouw en met de toekomst van dit mooie bedrijf!

Deze referentie heeft betrekking op de volgende werkvelden: